ADR biztonsági tanácsadói tevékenység végzése szerződéses jogviszonyban

Ha az Ön vállalkozása veszélyes árut nemzetközi vagy belföldi fuvarban szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó áru feladást, csomagolást, berakást, kirakást, töltést vagy ürítést végez mentességi határokon felül, alkalmaznia kell veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót. (röviden ADR tanácsadó, vagy RID tanácsadó)

Az alábbi áruosztályokra tanácsadói jogosultsággal rendelkezünk közúti (ADR) és vasúti (RID) veszélyes áru szállítás vonatkozásában:

1 osztály    Robbanó anyagok és tárgyak

2 osztály    Gázok

3 osztály    Gyúlékony folyékony anyagok

4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok

4.2 osztály  Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály  Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály  Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

5.2 osztály  Szerves peroxidok

6.1 osztály  Mérgező anyagok 6.2 osztály Fertőző anyagok

8 osztály     Maró anyagok

9 osztály     Különféle veszélyes anyagok és tárgyak.

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által névjegyzékbe vett veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (ADR tanácsadó) neve Kiss János, azonosítója 11341. Telefonszáma: 06 20 465 4336

 
írjon nekünk!

Legyen Ön is partnerünk!