ADR 1.3 fejezete szerinti képzések szervezése, végrehajtása

Ha Ön, vagy társasága korlátozott mennyiségben, engedményes mennyiségben veszélyes árut szállít vagy az ADR 1.1.3.6 szakasza szerinti mentességi határon belül veszélyes árut szállít, felad, csomagol, berak, kirak, töltést vagy ürítést végez, meg kell ismernie a veszélyes áru szállításra vonatkozó alapvető szabályokat. Az ADR képzés t kizárólag érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező személy tarthatja meg. Az ADR képzésről jegyzőkönyv készül és igazolást állítunk ki, melyet a hatósági ellenőrzések alkalmával az alkalmazottai átadhatnak az ellenőrzést végző hatósági állomány részére. Az ADR tanfolyam 3 órát vesz igénybe.

Az ADR 1.3 képzéssel az alábbi veszélyes árukat is jogosult szálllítani az alábbi mennyiségben: (teljesség igénye nélkül)

Gázolaj 1000 L

Benzin 333 L

Festék, festék segédanyag 333 Kg

Ammónium nitrát alapú műtrágya 1000 Kg

Növényvédőszerek 1000 Kg

A fenti veszélyes árukat példának írtam, ezeket a szállítás előtt meg kell vizsgálni, hogy pontosan melyik szállítási kategóriába esnek.
írjon nekünk!

Legyen Ön is partnerünk!